• یک دست نبودن تمام چاپ از ابتدا تا انتها به لحاظ رنگ

  • روی هم نخوردن رنگ ها (به جز نوشته 4رنگ)

  • وجود حباب زیر روکش سلفون، لمینت یا یووی

  • اختلال در چاپ ترام از 7% تا 99%

  • خرابی برش (به جز 3میلی متر خطای برش)

  • لکه چاپ، خش زینک یا پشت زدگی در کارهای دو رو

  • کسری بیش از 3% تا 7% از هر فرم

  • اختلاف رنگ در کارهای عمومی 15% الی 20%

  • اختلاف رنگ در کارهای اختصاصی از 5% الی 10%