02136611936 - شماره تماس مستقیم : 02136617449
info@sunnychap.com

لیست قیمت سانی گرافیک

10 / 10
از 8 کاربر

در این بخش از وب سایت سانی گرافیک شما بازدیدکنندگان گرامی می توانید قیمت تمامی خدمات قابل ارائه توسط تیم حرفه ای سانی گرافیک را مشاهده و پس از انتخاب نوع سفارش مورد نظر خود با شماره های موجود بر روی سایت تماس حاصل فرموده و نسبت به ثبت سفارش مورد نظرتان اقدام نمایید

 دانلود لیست قیمت سانی گرافیک
 
کارت ویزیت های فانتزی دورو دورگرد(1000 عددی)سایز(90*60)
ردیف

نام محصول

چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1 کارت ویزیت لمینت برجسته   250.000 7 روز   270.000  3 روز  
2  کارت ویزیت لمینت برجسته معمولی 330.000  15 روز       
3 کارت ویزیت لمینت براق  300.000  7 روز  310.000  2 روز   390.000
4 کارت ویزیت لمینت مات  370.000  7 روز  390.000  2 روز  400.000
5 کارت ویزیت لمینت براق طرح موج  290.000  10 روز       
6 کارت ویزیت لمینت مات طرح موج   350.000 15 روز       
7 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب  390.000  12 روز       
8 کارت ویزیت طلاکارت لمینت مات  470.000  15 روز       
9 کارت ویزیت طلا کارت لمینت براق
410.000  15 روز       
10 کارت ویزیت سلفون مات دورو موضعی  150.000  12 روز       
11 کارت ویزیت سلفون مات دورو طلاکوب   210.000 12 روز       
12 کارت ویزیت سلفون مات مخملی موضعی  200.000  15 روز       
13 کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب  270.000  15 روز       
14 کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد  200.000  10 روز       
15 کارت ویزیت اهنربایی   750.000 15 روز       
16 کارت ویزیت لمینت برجسته ویزیتی  200.000  7 روز       
17 کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی  200.000  10 روز       
18 کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی  250.000  10 روز       
19 کارت ویزیت لمینت برجسته کوچک   170.000 7 روز       
20 کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی کوچک  220.000  15 روز       
21 کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب کوچک  250.000   15 روز      
22 کارت ویزیت لمینت براق مربع  170.000  10 روز       
23 کارت ویزیت لمینت مات مربع  200.000  10 روز       
 
کارت ویزیت فانتزی(500 عددی)سایز (90*60)
ردیف

نام محصول

چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  کارت ویزیت فانتزی لمینت براق 77000  7روز   85000 2 روز   
2 کارت ویزیت فانتزی لمینت مات 77000   7روز   85000 2 روز   
 
کارت ویزیت ساده(1000عددی)سایز(48*85)
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1 کارت ویزیت گلاسه یووی 
 یک رو
 دو رو
 55000
 65000
7روز 
 65000
 70000
1 روز
 ----
 ----
2 کارت ویزیت سلفون مات
 یک رو
 دو رو
 55000
 67000
7روز  
 60000
 77000
1 روز 
 65000
 85000
3 کارت ویزیت کتان امباس 
 یک رو
 دو رو
 77000
 80000
7روز  
 88000
 90000
 1 روز
 ----
 ----
4 کارت ویزیت کتان آلمان 
 یک رو
 دو رو
 -----
 -----
 7روز 
 ----
 ----
 2 روز
 ----
 ----
5 کارت ویزیت کتان سوسماری 
 یک رو
 دو رو
 67000
 75000
10 روز 
 ----
 ----
---- 
 ----
---- 
6 کارت ویزیت سلفون مات مخملی 
 یک رو
 دو رو
 145000
 155000
 10 روز
 ----
 ----
---- 
 ----
 ----
7 کارت ویزیت سلفون براق 
 یک رو
 دو رو
 57000
 69000
7روز  
 65000
 77000
1 روز 
 ----
 ----
8 کارت ویزیت لیبل یووی 
 یک رو
 دو رو
 72000
 -----
7روز  
 83000
 ----
2 روز 
 86000
 ----
9 کارت ویزیت لیبل سلفون براق 
 یک رو
 دو رو
 73000
 -----
 7روز 
 83000
 ----
2 روز  
 70000
 85000
10 کارت ویزیت سلفون براق دورگرد 
 یک رو
 دو رو
 ----
 98000
7روز  
 ----
 110000
2 روز  
 ----
 130000
11  کارت ویزیت سلفون مات دورگرد
 یک رو
 دو رو
 ----
 98000
 7روز 
 ----
 110000
 2 روز 
 ----
 130000
 
سایز A4 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 37000
 45000
 7روز
 40000
 50000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 59000
 67000
7روز 
 64000
 68000
 2 روز
 65000
 75000
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 1.200.000
 1.300.000
7روز 
 1.300.000
 1.500.000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز A5 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 250000
 270000
 7روز
 300000
 320000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 350000
 390000
7روز 
 400000
 440000
 2 روز
 420000
 460000
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 650000
 690000
7روز 
 700000
 730000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز A6 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 90000
 100000
 7روز
 95000
 110000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 200000
 210000
7روز 
 230000
 240000
 2 روز
 250000
 270000
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 350000
400000 
7روز 
 400000
 430000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B4 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 550000
 670000
 7روز
 570000
 700000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 850000
 1.000.000
7روز 
 900000
 1.200.000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 1.900.000
 2.000.000
7روز 
 2.000.000
 2.200.000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B5 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 310000
 370000
 7روز
 350000
 400000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 480000
 650000
7روز 
 500000
 700000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 990000
 1.200.000
7روز 
 1.200.000
 1.400.000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B6 تراکت گلاسه135 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت گلاسه 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 200000
 220000
 7روز
 230000
 240000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت گلاسه 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 250000
 350000
7روز 
 300000
 400000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت گلاسه 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 550000
 570000
7روز 
 600000
 610000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز A4 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 330000
 390000
 7روز
 340000
 420000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 470000
 550000
7روز 
 500000
 600000
 2 روز
570000
650000
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 880000
 990000
7روز 
 920000
 1.100.000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز A5 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 200000
 250000
 7روز
 220000
 280000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 280000
 310000
7روز 
 300000
 330000
 2 روز
350000
370000
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 470000
 550000
7روز 
 500000
 600000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز A6 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 65000
 88000
 7روز
 70000
 95000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 95000
 220000
7روز 
 130000
 260000
 2 روز
140000
290000
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 290000
 300000
7روز 
 320000
 330000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B4 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 440000
 590000
 7روز
 470000
 630000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 630000
 800000
7روز 
 650000
 850000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 1.300.000
 1.500.000
7روز 
 1.400.000
 1.600.000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B5 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 250000
 350000
 7روز
 280000
 400000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 370000
 450000
7روز 
 450000
 500000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 650000
 750000
7روز 
 700000
 800000
2 روز 
 ----
 ----
 
سایز B6 تراکت تحریر 80 گرم
ردیف نام محصول یک رو / دورو چاپ معمولی
قیمت
تحویل چاپ فوری
قیمت
تحویل چاپ 6ساعته
1  تراکت تحریر 1000 عددی
 یک رو
 دو رو
 110000
 210000
 7روز
 130000
 240000
 2 روز
 ----
 ----
2 تراکت تحریر 2000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 220000
 230000
7روز 
 250000
 260000
 2 روز
 ----
 ----
3 تراکت تحریر 5000 عددی 
 یک رو
 دو رو
 350000
 400000
7روز 
 390000
 430000
2 روز 
 ----
 ----
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :