کاتالوگ، مجموعه اطلاعات گردآوری شده در قالب یک دفترچه راهنما است. انواع ( رنگ مو، شرکت، تلویزیون، پارچه مبلی، خدمات پزشکی و …)

با ارائه فهرست و توضیحات جزئی و کلی درباره محصولات و خدمات، فعالیت های شرکت،

به مخاطبان برای تصمیم گیری بهتر در انتخاب و خرید کالا کمک می کند.

قیمت،طراحی و چاپ این محصول را با کیفیت و فوری + نمونه را از سانی گرافیک بخواهید.

کیفیت در طراحی و چاپ، تاثیر بسزایی در ارائه خدمات به مخاطبین شما دارد.

در انواع اداری-محصولات خانگی-خدمات-محصولات صنعتی و اتوماسیون-رسمی-لوکس و … می باشد.

سایز این محصول متناسب با کاربرد و میزان اطلاعاتی است که در آن ارائه می شود.

در تمامی اصناف و مشاغل بهترین ابزار تبلیغات میباشد( رنگ مو، شرکت، کاتالوگ تلویزیون، پارچه مبلی، خدمات پزشکی و …)

  • کاتالوگ
  • کاتالوگ
  • کاتالوگ، رنگ مو، پارچه مبلی،چاپ کاتالوگ، تلویزیون
  • کاتالوگ
  • کاتالوگ
  • کاتالوگ
  • کاتالوگ